สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย

Gary Lambert | October 2, 2018 | 0

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงของเอเชีย และนี่คือเหตุผลว่าทำไมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงคิดเป็นอัตราส่วน GDP ของประเทศที่สูง เมื่อ 10 ปีที่แล้ว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคิดเป็นอัตราส่วน 6.5% ของ GDP ประเทศไทยทั้งหมด แต่ปัจจุบันนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 9 – 10%

การสำรวจที่จัดทำขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 30 ล้านคน และอัตราเข้าพักของโรงแรมเฉลี่ยนอยู่ที่ 75% ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559 มีผู้มาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 9.04 ล้านคน เพิ่มขึ้น 15.45% จากปีที่แล้ว ด้วยอัตราส่วนในระดับนี้ มีการคาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งหมดประมาณ 34 – 35 ล้านคนเมื่อครบสิ้นปีพ.ศ. 2559 นี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างสนุกสนานไปกับสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆ แห่งในประเทศไทย รวมไปถึงการลงทุนในคอนโดติดหาดหัวหิน หรือในเขตที่มีศักยภาพในกรุงเทพฯ แต่ภาคการท่องเที่ยวนั้นก็ไม่ได้มีปัจจัยขึ้นอยู่กับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวในประเทศด้วย

ความสวยงามของประเทศไทยที่ถือเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมชมวัดพุทธที่เก่าแก่ จนถึงการพักผ่อนที่คอนโดติดหาดหัวหิน หรือที่รีสอร์ทตามเกาะต่างๆ  หรือในอุทยานแห่งชาติที่ยังมีธรรมชาติบริสุทธิ์สวยงาม

How to Drive Direct Bookings to Your Accommodation…

Gary Lambert | October 2, 2018 | 0

Many  accommodation businesses pay large amounts of commission to online travel agencies and these are generally viewed as the cost of doing business – things that are unavoidable. But are they really unavoidable costs? According to market research, hotels alone gave away a whopping .5 billion to OTAs in 2010 in the form of online booking commissions. While the OTAs drive up bookings, they also demand heft commissions for those sales and it is possible to increase your profit margins when you undercut the OTAs by investing in a good accommodation booking system.

There are many techniques that you can use to drive bookings to your website. For example, you can leverage your fans and followers on social media in order to make direct bookings on your website by offering them small discounts. Incentivizing customers is not just possible through social media channels. You can also choose a robust accommodation booking system with a good incentive system in order to drive up your bookings. There are massive cost savings that can accrue between direct bookings and the OTA bookings. By keeping more money in your pockets, you will be able to thrive in the online business instead of merely surviving.

Driving the Direct Bookings

This is where the money is when it comes to accommodation bookings. When you are looking for an accommodation booking system, it is important to consider what the OTAs do in order to stay at the top of the business and drive up those high booking rates.  They generally allow for an unparalleled and user-friendly browsing experience using a system of reviews, ratings, price points amongst many other ecommerce techniques in order to stay on top. When you are investing in your own internet booking engine for your accommodation website, these are some of the factors that you will need to consider.

One of the reasons why many guests love OTAs is that they can browse the various travel products, compare prices and get the best deals through a very easy to use platform. Accommodation establishments can build this rich functionality into the reservation process so that they can easily build relationships with prospective buyers of their travel products and leverage this to drive the bookings up.

Integrating the Internet Booking Engine with Social Media

It is important for accommodation services to have direct links from the reviews and the social media channels to their websites. Good integration with social media channels such as Twitter and Facebook will lead to very powerful engagement. Captivating your potential customers with social media also increases their interest in your products thus leading to higher conversions.

Build the Mobile Aspect of Your Marketing

Mobile search can also boost your bookings in a very significant manner. It is therefore important to build a responsive online presence that will make your accommodation portal more accessible to mobile users. It is important to invest in an internet booking engine with good mobile support features and functionality. Check out Dan Hadley Adelaide

Adding Value where there is Rate Parity

When you are selling your travel products via OTAs and your website, you will be required to adhere to the rate parity agreements with the OTAs. But you must begin thinking on how you are going to differentiate yourself in the market. Look for more ways to incentivize the bookings via your website and try to offer guests something unique when they are booking via your portal.

How Holiday Rentals can Make your Vacation Perfect

Gary Lambert | October 1, 2018 | 0

Nelson Bay holiday rentals are perfect for the traveler who is looking for more space, more amenities, and an authentic Australian travel experience. While hotels are a great option for quick overnight and business trips, holiday rentals are best suited especially if you are on a leisure-focused trip. Below is a list of reasons why holiday rentals make much more sense than staying in a hotel, and enjoy your trip to the maximum.

Enjoy More, as You Spend Less

Holiday rentals Nelson Bay establishments offer you exceptional value for your hard-earned money and are, ultimately, the best solution for your holiday. With holiday rentals, you can save an astounding amount of money (up to 50%) compared to what an average family stay in a hotel would cost you. This allows you to spend more time enjoying yourself since you do not have to worry about accumulating bills. In addition, you get great accommodation at pocket friendly prices and get real luxury for much less.

Work Around Your Own Schedule

Holiday rentals allow you to choose how you can enjoy your holiday. Unlike hotel package deals, you are not restricted to check in times, tour schedules, or dining options. You create your own itinerary based on what you and your family needs and requires. From choosing the restaurant you dine in, attractions you visit to experiences you want – you are free to go and come back as you please. For more about us; visit HOLIDAYS PORT STEPHENS .

Gather Your Friends and Family Together

Are you looking for that getaway where everyone has space? Whether you are thinking of holding a party with friends in the city, or a family reunion in an idyllic seaside spot – Nelson Bay holiday rentals offer privacy and plenty of space for whatever occasion. Furthermore, the larger your group is, the lower it will cost per head, so holiday rentals in Nelson Bay offer you great value for group holidays.

Great for the Entire Family (Including Your Dog)

For pet lovers, holiday rentals are perfect. The best Nelson Bay holiday rentals are pet friendly, and you not only get to enjoy the holiday with your entire family, but save a sizable amount of money on expensive kennel fees. You are also at peace knowing that your pet is within sight, safe and sound. Check out Dan Hadley Adelaide

A Home Away from Home

During your stay at a holiday rental, you never need to worry about hotel staff disturbing your beauty sleep. You also have access to plenty of space where you can spread out and enjoy time with the family. At night, just tuck the kids in bed and claim the evening just for yourselves.

So, before you look into any other type of accommodation, be sure to read the list above on the greatest advantages of Nelson Bay holiday rentals. To learn more about the options available for you and your family, contact the team at PRDnationwide Port Stephens. Established in 1990, the company offers you a host of efficient and professional services. Some of the rental options available include duplexes, villas, houses, and apartments in Nelson Bay.

Hotels in Bangkok: Affordability with class

Gary Lambert | September 27, 2018 | 0

Bangkok has become one of the most attractive tourist destinations across the world. Millions of travellers visit this touristy heaven to check the speciality of the place that has almost taken the world by storm. The charms and delights of Bangkok are plenty that await the tourists all the while. What makes the world go around for those travelling to Bangkok is the splendid Thai hospitality.  Bangkok hotel near Paragon reflects the amazing warmth and loving hospitality. This place has become exceptionally popular for the vacationers. Being the lavish holiday spot, Bangkok flaunts a wide variety of world class accommodation for different kinds of travellers. Be it the five star lavish hotel or simply the cheap hotels, Bangkok harbours all. It is the cheaper hotels that mainly cater to the needs of the holiday makers. To make things convenient for the potential vacationers, finding a cheap room in Bangkok at budget friendly rates has become very easy.

The decent accommodation option near the airport

Those who are looking for a decent accommodation option near  the Bangkok Suvarnabhumi Airport, can consider the hotel near Paragon. It is really the best bet since the place is extremely near the airport. The amazing hotel features around 140 rooms and offer some of the most modern amenities. Also, the hotel provides 24-hour services along with airport transfer facilities to the arriving guests. The hotels near Paragon are extremely cheap. Situated right in the heart of the main shopping area, Pratunam, the hotels are known for the terrific decor, unique style, and a warm welcome from the staff. The hotels feature well-furnished guest rooms that are extremely comfortable and clean. For the travellers, the place is the most ideal since it is situated near the Siam Paragon, World Plaza, and MBK centre.

Hotel near Paragon: The favourite among travellers

The hotels located near Paragon have become the personal favourite of many. The place is preferred for extremely cheap tariffs. For the visitors, the place is the best refuge. Located in the hub of the Chinatown, Bangkok, the hotels are just 10 minutes away from the railway station. The hotels are also located at a comfortable distance from the shopping malls and hence, are preferred widely by shopaholics. The rates, and location make them the favourite among leisure holiday makers and even those on business trips.

Quality meets affordability with Paragon hotels

Are you looking for quality and affordability? A Hotel near Paragon can be the favourable choice. The hotels here are extremely modernised, inviting, and offer the most comfortable stay. It is just like another home, away from home. You can have splendid views of the surrounding region from the hotels. Usually, the hotels here have around 200-250 rooms. The beautiful hotels located near Paragon have a swimming pool too. For the tourists, the location and the state-of-the-art amenities are prime concerns and hence, the hotels near Paragon are greatly preferred. It is the ultimate zone where quality and affordability move side by side.